Apie

Projekto pavadinimas: Klimato kaita durpynuose: Holoceno ženklai ir dabartinės tendencijos; įtaka bioįvairovei ir anglies deponavimui durpėse (CLIMPEAT)

Idėja: Medžių augimas durpynuose labiausiai priklauso nuo gruntinio vandens svyravimų: esant aukštam vandens lygiui, šaknų sistema įsisavina mažiau deguonies ir maisto medžiagų. Dėl to miško augalijos dinamika durpynuose atspindi visus praeities vandens lygio svyravimus, o fosiliniai įvairiuose durpių sluoksniuose užsikonservavę medžių kelmai gali būti laikomi holoceno klimato istorijos archyvais.

Tikslas: CLIMPEAT projektas yra skirtas išsiaiškinti ryšius tarp durpynų ekosistemų ir klimato pokyčių bei tarp antropogeninės veiklos ir užkonservuotos anglies emisijų. Projekto metu gauti duomenys, geriau atskleidžiantys ryšius tarp pedosferos, atmosferos ir antropogeninių reiškinių, prisidės prie durpynų išteklių išsaugojimo ir racionalaus tvarkymo.

Partneriai: Gamtos tyrimų centras (paramos gavėjas), Berno universiteto Geologijos mokslų institutas ir Vilniaus universitetas.

Laikotarpis: 2013-01 – 2016-03.

Projekto vertė: 2030813 Lt.

Finansavimo šaltiniai: Projektas finansuojamas Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos lėšomis.