Rezultatai

Parengtos galutinės ataskaitos:

 

 • D1.1 Pradiniai duomenys, durpynų istorinė raida ir vietos parinkimas. Esamų įrašų ir informacijos duomenų bazė”. Daugiau informacijos čia.
 • D1.2 Durpynų ir miškų kaitos nustatymas Lietuvoje". Daugiau informacijos čia.
 • D1.3 Tyrimo vietų parinkimas". Daugiau informacijos čia.
 • D2.1 "Hidrometeorologinis monitoringas in situ. Kiekvienos dienos gruntinio vandens lygio ir meteorologinių svyravimų eilės". Daugiau informacijos čia.
 • D2.2 "Dendrologinis monitoringas in situ". Daugiau informacijos čia.
 • D2.3 "Ryšių tarp meteorologinių sąlygų ir gruntinio vandens lygio svyravimų analizė". Daugiau informacijos čia.
 • D2.4 "Gruntinio vandens svyravimų - medžių augimo atskirais sezonais modeliavimas". Daugiau informacijos čia.
 • D3.1 Meteorologinių duomenų bazė, pagrįsta esamomis duomenų eilėmis”. Daugiau informacijos čia.
 • D3.2 "Medžių dinamikos durpynuose raida (kolonizacija), atskirų gyvų medžių rievių serijų sudarymas". Daugiau informacijos čia.
 • D3.3  "Gruntinio vandens lygio svyravimų rekonstrukcija paskutinių 100 metų laikotarpiui". Daugiau informcijos čia.
 • D3.4 "Ryšių tarp gruntinio vandens lygio, rievių pločio ir medžių dinamikos (kolonizacijos) kalibracija paskutinių 100 m. laikotarpiui". Daugiau informacijos čia.
 • D4.1 "Absoliučių ar kintančių ilgaamžių rievių serijų sudarymas Holocenui". Daugiau informacijos čia.
 • D4.2 "Medinės augalijos dinamika durpynuose Holocene". Daugiau informacijos čia.
 • D4.3 "Gruntinio vandens lygio svyravimų Holocene rekonstrukcija". Daugiau informacijos čia.
 • D4.4 "Klimato svyravimų Holocene rekonstrukcija, remiantis kasmetinio mastelio modeliu". Daugiau informacijos čia.
 • D4.5 "Durpynų istorinės, klimatinės ir aplinkos kaitos interpretacijos". Daugiau informacijos čia.
 • D5.1 "Klimato rodiklių, dalyvaujančių gruntinio vandens svyravimuose, scenarijai". Daugiau informacijos čia.
 • D5.2 "Gruntinio vandens svyravimų prognozės iki 21 a. pabaigos". Daugiau informacijos čia.
 • D5.3 "Gruntinio vandens svyravimų įtaka augalijai ir durpių formavimuisi Lietuvoje". Daugiau informacijos čia.
 • D5.4 "Anglies ir metano deponavimo pokyčiai Lietuvos durpynuose". Daugiau informacijos čia.

 

Parengtos tarpinės ataskaitos: