Tyrimai

Medžių augimo ir gruntinio vandens lygio svyravimų monitoringas;

Tikslas – įvertinti gruntinio vandens lygio svyravimų, meteorologinių sąlygų bei medžių augimo tarpusavio ryšius. Tikimasi, kad monitoringas leis:
  • modeliuoti ryšius tarp meteorologinių sąlygų ir gruntinio vandens lygio svyravimų; ypač norint nustatyti delsimo laikotarpius tarp iškritusių kritulių ir gruntinio vandens lygio pokyčių;
  • kalibruoti medžių augimą priklausomai nuo skirtingų hidrometeorologinių sąlygų, norint nustatyti sezoninę ir metinę klimato svyravimų kaitą;

Vidutinės trukmės (100 metų) laikotarpio augalijos ir klimato pokyčių įvertinimas;

Tikslas – nustatyti ir pagrįsti veiksnius, kurie lėmė durpynų augalijos pokyčius, įvertinant hidroklimatinių sąlygų ir žmogaus veiklos įtakos kaitą. Kompleksinės hidrometeorologinių kintamųjų, dendrochronologinių duomenų ir aerofoto vaizdų analizės metu bus nustatyta ar durpynų kolonizavimas medine augalija bei medžių rievių pločio padidėjimas yra klimato sąlygų padariniai. Tai taip pat padės nustatyti antropogeninės įtakos poveikį hidrologinei durpynų būklei.

Holoceno laikotarpio (nuo 11500 m. pr. m. e.) klimato pokyčių įvertinimas;

Tikslas – viso holoceno laikotarpio klimato sąlygų ir pokyčių rekonstrukcija, remiantis iškastine durpynų mediena. Išskirtinis dėmesys šios analizės metu bus skiriamas klimato šiltėjimo laikotarpiams. 

Dabartinių ir galimų ateities (2050, 2100 m.) klimato pokyčių įtakos durpynams ir anglies deponavimui durpėse įvertinimas;

Tikslas – sumodeliuoti būsimų klimato sąlygų įtaką metano ir anglies deponavimui iki 21-o amžiaus pabaigos remiantis Belyea & Malmer koncepcija (2004; Global Change Biology).